Pohled na trhy – minulost, současnost a předpokládaný výhled

Pohled na trhy – minulost, současnost a předpokládaný výhled

Online kurz
Rozsah: 2 hodiny
Cena: 390 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

Dozvíte se novinky v legislativě a v bonusové kapitole si prohloubíte také znalosti z oblasti penzijních produktů. Již je totiž uzákoněna daňově podporovaná alternativa ke spoření na důchod, takzvaný panevropský osobní penzijní produkt, na dohled je také účet dlouhodobých investic (resp. Individuální penzijní účet). V dalších lekcích se analyzují loňské výsledky Asociace pro kapitálový trh a následně se dozvíte o investičních nástrojích a jednotlivých třídách aktiv. Důležitým celospolečenským tématem je také trh nemovitostí a růst cen komodit. Předposlední lekce je věnována růstu inflace a úrokovým sazbám a prognóze ČNB. Celý rozhovor je doplněn o grafy a tabulky, takže získáte komplexní pohled na trhy a jsou naznačeny směry dalšího vývoje trhu.

Oba odborníci doplňují rozhovor o vlastní dlouhodobé zkušenosti, protože Conseq není jen distributorem, ale hlavně dlouhodobým předním producentem v oblasti investic a penzijních produktů. Cenné jsou také informace ze zahraničních trhů, které program následného vzdělávání vhodně doplňují o mezinárodní kontext.

Kurz je vhodný jako doškolovací kurz pro investiční zprostředkovatele a poradce.

Lektoři
0
Kontrolních otázek
0
Lekcí
0
Minut
0

Lekce

 • Novinky v legislativě a současnost
 • Bonusové video – penzijní produkty
 • Loňské výsledky z pohledu AKAT
 • O investičních nástrojích
 • O trhu nemovitostí 
 • O komoditách
 • Růst inflace a úrokových sazeb 
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronický certifikát o úspěšném absolvování kurzu

Ing. Tomáš Vejrych

Tomas-vejrych-300

Ve společnosti Conseq Investment Management vede oddělení externí distribuce. Začal v Consequ před 15 lety kdy se podílel na vzniku oddělené péče o klienty a poradce. V současné době se v rámci oddělení podpory distribuce věnuje se svými kolegy školením a veškeré obchodní činnosti ve vztahu ke smluvním partnerům společnosti. Vystudoval VŠE v Praze, fakultu podnikohospodářskou.

Michal Král

michal-kral-300

Michal ve společnosti Conseq Investment Management pracuje v oddělení externí distribuce. Původně – před deseti lety – začal pracovat na oddělení klientského a poradenského servisu, odkud po přibližně dvou letech přešel k Tomášovi, kde se stará především o externí poradenské sítě. V rámci tohoto oddělení se věnuje svými kolegy především školením a veškeré obchodní činnosti ve vztahu ke smluvním partnerům společnosti. Volný čas mu zabírá především rodina. Zbytek času pak trochu sportu – dřív hlavně kolektivní; aktuálně nejvíce golf

Ing. Miroslav Škvára, MBA

Miroslav-skvara-circle-300

Ing. Miroslav Škvára, MBA se od roku 1993 do roku 2019 věnoval finančnímu poradenství. Pracoval ve stavební spořitelně, penzijním fondu, životní pojišťovně. V roce 1995 úspěšně vykonal makléřskou zkoušku na cenné papíry a kapitálové trhy pořádanou Ministerstvem financí. Přednášel externě na Czech Management Institute Praha a na MÚVS ČVUT. Od roku 2010 se specializuje na vzdělávání v oblasti financí. V letech 2014 a 2015 spolupracoval na projektu SEKO „Vzdělávání uchazečů o zaměstnání v oblasti socioekonomických kompetencí“ pořádaném Fondem dalšího vzdělávání.

Pravidelně publikuje a připravuje webináře na téma finanční gramotnosti. Od roku 2013 se věnuje lektorské činnosti v souvislosti s certifikacemi finančních poradců na penzijní produkty, spotřebitelské úvěry a investiční produkty. V roce 2016 byl Zlatou korunou jmenován Akademikem roku. Je autorem učebnice Finanční gramotnosti. Dlouhodobě vyučuje předmět Finanční gramotnost na Gymnáziu Voděradská v Praze 10. Je autorem kurzu Základní znalosti v oblasti drahých kovů. Působí jako vedoucí obchodního oddělení ve společnosti VECTOR Certifikace s.r.o.

Pohled na trhy - minulost, současnost a předpokládaný výhled

Online kurz

Průběh

Zaměření: investiční poradce, investiční zprostředkovatel, obchodník s cennými papíry
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 2 hodiny
Kurz je vhodný jako doškolovací kurz pro investiční zprostředkovatele a poradce.

Často kladené otázky

Ano. Závěrečný test se skládá online. Toto není písemná akreditovaná zkouška, která se skládá před zkušební komisí.

Tento kurz doporučujeme absolvovat každý kalendářní rok. Kurz musíte stihnout do 31.12. poté se kurz i objednávka uzavřou.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVI-ABC-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Mohlo by Vás zajímat

Cestovní pojištění (v době covidové)

Likvidace pojistných událostí v životním pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů v praxi

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.