Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA POJIŠTĚNÍ – ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 1 až 15 hodin
Cena: 
350 Kč vč. DPH

Následné vzdělávání na pojištění - zkouškové otázky

Obsah (sylabus) programu

V tomto programu následného vzdělávání procházíte zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi. Počítá se Vám čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

0
LEKCE
0
OTÁZEK
0
KONTROLNÍCH OTÁZEK
0
HODIN

Lekce

 • Zkouškové otázky

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 75 % otázek správně.
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

GALERIE

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Tento program je specifický z hlediska časového rozsahu (1 až 15 hodin). Je na vás kolik hodin chcete v tomto programu absolvovat. Po absolvování alespoň 1 hodiny můžete stisknout tlačítko DOKONČIT STUDIUM a tím zastavit počítání času. Po stisknutí tlačítka se vám otevře krátký závěrečný test a po jeho splnění vám vystavíme osvědčení na kterém bude uveden vámi strávený čas. Po stisknutí tlačítka DOKONČIT STUDIUM již není možné znova zapnout počítání času a ani pokračovat ve studiu ani tento program znovu objednat!

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 až 15 hodin

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle § 2 odst. o zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce životního pojištění,
 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • II. – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)
 Absolventi nižšího stupně odbornosti si tímto kurzem mohou zároveň rozšířit své znalosti. 

NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA POJIŠTĚNÍ -
ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

FAQ - Často kladené otázky​

Ano, jedná se o program, který je součástí následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění. 

Program je zaměřen na kompletní rozsah odborných znalostí podle
přílohy k vyhlášce č. 195/2018 Sb., a proto je určen pro všechny skupiny odbornosti na pojištění, konkrétně: 

 • distribuce životního pojištění,
 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Ne. Čas se vám při studiu neustále přičítá, ale musíte mít připojení na internet. Studovat můžete dle svých možností. Po zavření okna nebo přerušení internetového spojení se vámi strávený čas uloží.

Závěrečný test je uzpůsoben tak, aby ho dokázali složit absolventi všech typů zkoušek. 

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění a možná připojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Pojistné zkoušky

Pojistné zkoušky

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.