Následné vzdělávání na pojištění – zkouškové otázky

NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA POJIŠTĚNÍ – ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 1 až 15 hodin
Cena: 
289 Kč bez DPH

Přihašování bude spuštěno 9.11.2020. Zanechte nám e-mail, jakmile se přihlašování spustí, zašleme vám odkaz na přihlášení.
Následné vzdělávání na pojištění - zkouškové otázky

Obsah (sylabus) programu

V tomto programu následného vzdělávání procházíte zkouškové otázky, které vydává Česká národní banka pro zkoušky podle § 10 odst. 2 vyhlášky č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění. U každé zkouškové otázky je k dispozici vysvětlení pro pochopení správné odpovědi.

Počítá se Vám čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia Vám bude zpřístupněn závěrečný test.

0
LEKCE
0
OTÁZEK
0
KONTROLNÍCH OTÁZEK
0
HODIN

Lekce

 • Zkouškové otázky

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 75 % otázek správně.
 • Časový limit závěrečného testu je 15 minut.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.

GALERIE

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečných testů na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Jakub Škvára
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 až 15 hodin

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle § 2 odst. o zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce životního pojištění,
 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

NÁSLEDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA POJIŠTĚNÍ -
ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

FAQ - Často kladené otázky​

Ano, jedná se o program, který je součástí následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění. 

Program je zaměřen na kompletní rozsah odborných znalostí podle
přílohy k vyhlášce č. 195/2018 Sb.,
a proto je určen pro všechny skupiny odbornosti na pojištění, konkrétně: 

 • distribuce životního pojištění,
 • distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu,
 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Mohlo by Vás zajímat

Životní pojištění a možná připojištění

Životní pojištění a možná připojištění

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Finanční arbitr a ochrana spotřebitele

Pojistné zkoušky

Pojistné zkoušky

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.