Nabídka pro firmy

 

11 439 spokojených účastníků

Zanechte nám e-mail a telefon a my vás budeme následně kontaktovat

 

 

Sólo Firma Instituce
Počet zprostředkovatelů 1 – 5 6 – 50 51 a více
Nabídková cena dle platného ceníku sleva 5 – 20 % individuální nabídka
Platba individuálně individuálně / společnost individuálně / společnost
Ochrana osobních údajů      
MULTI termíny      
Kongresové zázemí      
Zákaznická podpora: e-mail, telefon, online chat      
Newsletter      
Promo kód      
Počet administrátorských přístupů 0 2 Neomezeně
Návod na přihlašování      
Omezení na emaily z vaší domény (volitelné)      
Integrace IT systémů      
Individuální kontaktní osoba      
Individuální registrační proces      
Uzavřený termín (min 50 osob)      

 

VECTOR Certifikace s.r.o. je akreditovanou osobou zapsanou v příslušném rejstříku vedeném Českou národní bankou k pořádání odborných zkoušek zaměřených na prokázání odborných znalostí a dovedností podle:

 1. zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
 2. zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru pro tyto skupiny odbornosti:
  1. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
  2. poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru a
  3. poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
 3. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu pro tyto skupiny odbornosti:
  1. poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona,
  2. poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona

Žádost o akreditaci na pojistné zkoušky byla podána 1.12.2018.

Nabízíme certifikace finančních poradců již od roku 2013.

 

Start spolupráce

2012
Založení společnosti
2013
Získání akreditace podle zákona č. 427/2011 Sb.,o doplňkovém penzijním spoření
Akreditace doplňkové penzijní spoření
2017
Získání akreditace podle zákona č. 257/2016 Sb.,o spotřebitelském úvěru
2018
Získání akreditace podle zákona č. 256/2004 Sb.,o podnikání na kapitálovém trhu
2019
Podání akreditace podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění

 

Promo kód

Našim klientům nabízíme systém promo kódů. Ke společnosti je přiřazen unikátní promo kód s libovolným složením znaků. Zadáním zvoleného promo kódu při registraci účastníka ke zkoušce se automaticky přednastaví vybrané údaje (cena, společnost, objednávané služby a způsob úhrady – faktura).

Pro zamezení zneužití promo kódu nabízíme omezení registrace pouze na e-maily z vaší domény, například: @vaše-firma.cz Registrace pomocí promo kódu zjednodušuje celý proces přihlašování účastníků na zkoušky a využíváme ji pro všechny naše partnery.

 

Platba

Platbu lze nastavit dvěma způsoby: částku si platí každý účastník sám nebo platbu hradí společnost pravidelnou fakturou.

 

Integrace IT systémů

V případě zájmu ze strany klienta jsme schopni přidat do našeho IT systému integraci pro přihlášení na zkoušku přímo z informačního systému objednatele. Vše pak záleží na konkrétní domluvě mezi IT odděleními. Veškerá komunikace mezi systémy pak probíhá šifrovaně a jsou použity komunikační mechanismy pro maximální zabezpečení všech dat.

 

Kontaktní osoby a návod na přihlašování

Na základě podpisu smlouvy v souladu s GDPR je určeným kontaktním osobám udělen přístup do administrace pro společnosti. Korporátním klientům dodáváme jednoduchý návod na přihlašování na certifikace pro účastníky zkoušek. Korporátním klientům také přiřazujeme individuální kontaktní osoby pro přímou komunikaci.

 

Ochrana osobních údajů

GDPR vzah VECTOR Certifikace a účastníci zkoušekJelikož velmi dbáme o bezpečí našich uživatelů, nechali jsme si vypracovat nezávislý GDPR audit (Evidenční číslo bezpečnostního auditu: AD005). Při registraci účastníků prostřednictvím promo kódů poradci zadávají své osobní údaje přímo do systému. V tomto případě VECTOR Certifikace vystupuje ve vztahu k subjektům osobních údajů jako správce osobních údajů. V případě, že by byla spolupráce nastavena tak, že by společnost VECTOR Certifikace vystupovala v roli zpracovatele osobních údajů, bude se zpracování osobních údajů řídit zpracovatelskou smlouvu.

 

Organizace zkoušek

Online přihlášení
Online přihlášení
Potvrzení e-mailem
Potvrzení e-mailem
Studium v uživatelském účtu
Studium v uživatelském účtu
Odborná zkouška
Odborná zkouška
Osvědčení
Osvědčení

 

Termíny zkoušek

Využíváme systém MULTI termínů, na kterých probíhá více typů zkoušek ve stejný čas. (Všechny zkoušky začínají ve stejný čas. Nemůže proto absolvovat 1 osoba 2 různé zkoušky ve stejném termínu.) Termíny zkoušek jsou vždy s předstihem zveřejněny na našem webu. Termíny zkoušek vyhlašujeme dle plánované poptávky a ve spolupráci s našimi klienty, abychom co možná nejvíce vyhověli požadavkům našich klientů. Největší termín byl realizován pro 296 osob.
Pro firmy, které mají více než 50 zprostředkovatelů nabízíme také možnost uspořádat uzavřený termín. Uzavřený termín je možné realizovat pro uzavřenou skupinu minimálně 50 zájemců kdekoli po ČR v jakémkoliv termínu (zkušební místnost musí být předem schválena ČNB).

 

Kongresové zázemí

Zkušební prostory včetně vybavení kompletně zajišťuje VECTOR Certifikace. Dlouhodobě využíváme renomované dodavatele kongresových a cateringových služeb, kteří nabízejí místnosti s kapacitou od 50 do 200 osob při školním uspořádání. Aktuálně máme 60 zkušebních prostor, které jsou schváleny od ČNB pro pořádání odborných zkoušek. Kapacitně nejsme omezeni, využíváme standardní školní uspořádání od 50 osob výše. Nejsme vázáni požadavky na specifické technické vybavení (PC, internet, kamery).

 

Zkušební komise

Máme tým více než 20 zkušebních komisařů, odborníků a lektorů z praxe i akademické obce. Všichni prošli akreditačním procesem u ČNB z hlediska jejich důvěryhodnosti, odborné praxe, vzdělání a vědecké a pedagogické činnosti podle vyhlášek k akreditaci. Všichni zkušební komisaři mají příslušnou úroveň znalostí nutnou pro činnost člena zkušební komise a jsou schopni s odbornou péčí zajistit hladký průběh certifikací. Dbáme na odbornou znalost a erudici, proto u nás tým komisařů tvoří pouze osoby, které mají praktickou zkušenost z oblasti financí a mohou působit v rámci MULTI termínu. Náš tým odborníků na finanční trh využíváme i k lektorské činnosti, například pro pořádání přípravných seminářů na jednotlivé typy Certifikací nebo pro přípravu odborných publikací.

 

Kontrola ČNB

Od 27. listopadu 2017 probíhala u akreditované osoby VECTOR Certifikace kontrola Českou národní bankou, jejímž předmětem bylo dodržování povinností v souvislosti s prováděním odborných zkoušek u akreditované osoby a plnění dalších požadavků na výkon činnosti akreditované osoby dle zákona o spotřebitelském úvěru. Samotný průběh zkoušek nebyl kontrolou nijak ovlivněn. Kontrola byla ukončena dne 24.1.2018. Z protokolu o kontrole vyplynulo pouze jedno kontrolní zjištění ohledně nahlášení zkušebních místností: „Tím, že kontrolovaná osoba nejméně v době od 22. 5. 2017 do data zahájení kontroly neoznamovala ČNB nové zkušební prostory bez zbytečného odkladu, postupovala v rozporu s § 66 odst. 1 ZSÚ.
Ihned jsme učinili opatření k nápravě a doručili jsme ČNB kompletní seznam zkušebních prostor, které byly od 27.3.2013 využity k odborným zkouškám. Podrobnější informace ohledně kontroly včetně Protokolu o kontrole jsou dostupné na v aktualitě: https://www.vectorcertifikace.cz/kontrola-cnb-u-akreditovane-osoby-je-u-konce-vysledek/

 

Registrace a přístupy

Přihlašování

Přihlašování na termíny probíhá online přes zabezpečený webový portál, kde jsou k dispozici všechny aktuálně vypsané termíny. Před odesláním přihlášky musí každý účastník vyplnit své osobní údaje, které budou následně uvedeny na osvědčení a souhlasit s obchodními podmínkami. Po přihlášení na zkoušku systém automaticky odesílá email s rekapitulací objednávky, vzorem platby a unikátním přístupem do uživatelského účtu pro každého účastníka. V případě potřeby lze upravit registrační proces účastníků zkoušky na základě individuálních požadavků.

 

Vzdělávací aplikace

vzdělávací aplikace VECTOR CertifikacePro studium jsme vyvinuli vlastní online vzdělávací aplikaci, kterou považujeme za naše know-how. Rádi vám poskytneme testovací přístup do vzdělávací aplikace na vyzkoušení zdarma. Na základě podnětů od našich uživatelů do aplikace neustále přidáváme další funkce a nástroje pro efektivnější přípravu na zkoušku. Uvítáme další nápady na vylepšení pro přidání nových užitečných funkcí. Aplikace mimo jiné obsahuje:

 • Přístup ihned – zájemci o studium nemusí čekat, než dojdou peníze na účet, přístup do aplikace získávají všichni ihned
 • Obtížnost otázek – v aplikaci je u otázek uvedena obtížnost na škále Jednoduchá, Střední a Složitá na základě vyplněných testů v online přípravném kurzu na Certifikaci (úvěry více než 4.000.000 a investice více než 2.000.000 zodpovězených otázek)
 • Vysvětlující texty u otázek – u složitějších otázek máme v online přípravném kurzu na Certifikaci vysvětlující texty, aby bylo jasné z čeho jsou správné odpovědi odvozeny
 • Testy jsou rozděleny na menší kapitoly – není nutné skládat pouze celkové testy s mnoha otázkami jako na zkoušce, rozdělili jsme látku do několika menších kapitol, kde lze skládat testy s méně otázkami
 • Možnost vypnout a zapnout zobrazení správných odpovědí – všechny otázky je možné procházet se zobrazenými správnými odpověďmi nebo je možné správné odpovědi skrýt a testovat se na jednotlivých otázkách
 • Nabízíme přístup pouze k online přípravnému kurzu na Certifikaci – pro zájemce, kteří si pouze chtějí vyzkoušet obtížnost zkoušky a nabízíme přístup na 2 měsíce
 • Přehled termínů, na který je účastník přihlášen
 • Přehled termínu, které účastník absolvoval (včetně elektronického osvědčení)
 • Možnost změnit termín
 • Reset hesla

 

Administrátorský přístup

Nabízíme firemním zákazníkům administrátorský přístup do našeho systému, který umožňuje monitorovat aktivní objednávky a poskytuje přehled certifikovaných poradců. Aplikace aktuálně umožňuje tyto funkce:

 1. Účastníci
  1. Jmenný výpis všech účastníků
  2. Přihlášení účastníka na další zkoušku
  3. Registrace nového účastníka
 2. Certifikace
  1. Budoucí termíny
   1. Jmenný seznam u každého termínu
   2. Typ zkoušky, číslo pokusu, stav objednávky
   3. Report aktivity v aplikaci – přihlášení, testy, úspěšnost
   4. Změnit termín zkoušky
  2. Proběhlé termíny
   1. Jmenný seznam u každého termínu
   2. Typ zkoušky, výsledek zkoušky, číslo pokusu
   3. Osvědčení v elektronické podobě ke stažení
 3. Kurzy
  1. Kurz k přechodnému období pojištění
   1. Aktivní účastníci
   2. Úspěšní účastníci

 

Realizace zkoušek

Odhlašování

14 dní před konáním zkoušky rozesílá systém automaticky emailem avízo všem přihlášeným účastníkům s informací o možnosti odhlášení. V případě, že se účastník ze zkoušky omluví (oznámí neúčast) na email: info@vectorcertifikace.cz do 5. pracovního dne před termínem zkoušky, bude mu umožněno bezplatně změnit termín zkoušky. V případě neúčasti, která nebude oznámena do 5 pracovních dnů před konáním zkoušky, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % sjednané ceny, pokud účastník neprokáže změnu ze zdravotních důvodů doloženou Potvrzením o dočasné pracovní neschopnosti od lékaře. Tento postup se vždy řídí aktuálně účinnými zkouškovými řády.

 

Průběh zkoušky

Zkoušky probíhají v papírové podobě. Aktuálně pracujeme také na postupné implementaci elektronické verze zkouškových testů. Zkouška začíná obvykle ve 13 hodin. Vzhledem k aktuální poptávce mohou v některých případech probíhat na jednom místě ranní a odpolední MULTI termín. Průběh zkoušky se řídí daným zkouškovým řádem, který schválila ČNB a splňuje všechny zákonné požadavky na odbornou zkoušku včetně identifikace zkoušeného, zaznamenávání odpovědí, způsobu vyhodnocování, vydávání osvědčení, postupu odvolacího řízení, archivace dokumentů atd.

 

Vyhlášení výsledků zkoušky

osvedceni o uspesnem vykonani odborne zkousky vzorÚčastníci mají možnost nahlédnout po vyhodnocení do svých testů a podívat se na své chyby, případně také mohou zažádat o elektronický scan svého testu. V případě neúspěchu u zkoušky na místě ihned koordinujeme přihlášení na opravný termín, případně zasíláme na e-mail informaci, jak se přihlásit na opravný termín. Opravnou zkoušku lze vykonat v jakémkoliv volném termínu zkoušky.

 

Vyhodnocení termínu

Souhrnné výsledky zkoušky jsou následně k dispozici v administrátorském přístupu včetně elektronické verze vydaných osvědčení. Na základě odsouhlaseného seznamu účastníků zkoušek je připravena souhrnná faktura s kvartální frekvencí (lze nastavit i měsíční frekvence) a splatností 30 dnů. Na základě počtu certifikovaných účastníků a předpokládaného počtu poradců, kteří budou certifikaci potřebovat, koordinujeme se zákazníky další místa a termíny zkoušek.

 

Newsletter

Jednou měsíčně zasíláme manažerům našich firemních zákazníkům novinky ze světa certifikací. Jedná se o legislativní změny, novinky pro administrátory a uživatele. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit.

 

BONUS – RED 50

Jedná se o nadstandardní nástroj pro přípravu na certifikaci spotřebitelských úvěrů a investic. Vybrali jsme unikátní soubor 50 nejtěžších otázek, které vychází z naší interní statistiky více než 4.000.000 zodpovězených otázek v online přípravném kurzu na Certifikaci na spotřebitelské úvěry a více než 2.500.000 na investice. Členění otázek a odpovědí je vždy totožné, jako u certifikační zkoušky do 3 samostatných kategorií (1 správně / více správně / případové studie).
Jsme si vědomi toho, že každá hodina, kterou účastník uspoří při přípravě, může být věnována klientům nebo obchodům a materiál RED 50 umožňuje významnou úsporu času a účastníci zkoušek se cítí komfortněji a dochází ke snížení stresu a zátěže. Zpětná vazba od účastníků zkoušek je velmi pozitivní.
Více informaci: RED 50

 

Vzdělávání

Online přípravný kurz na Certifikaci

Online přípravný kurz na Certifikaci doporučujeme pro efektivní přípravu na certifikační zkoušku a její úspěšné složení.

Kurz je určen pro všechny zájemce o certifikace. V objednávce termínu certifikace máte automaticky možnost kurz zakoupit. V případě, že se připravujete na zkoušku u jiné akreditované osoby, můžete si náš kurz objednat za 250 Kč (neplatí pro certifikaci penzijních produktů).

 

Online kurzy

Kurz k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění je vhodný jako podklad pro čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění.

Kurzem by měli projít všichni poradci v oboru pojišťovnictví, kteří hodlají tuto činnost dále vykonávat. Důvodem je zajištění odborné péče a kvalifikovanosti do doby, než poradce úspěšně složí akreditovanou zkoušku dle nového zákona č. 170/2018 Sb., (tj. nejpozději 30.11.2020).

 

Následné vzdělávání

Připravujeme koncept komplexního následného finančního vzdělávání účastníků, které je již zakotveno v zákoně o pojistných produktech. Aktuálně sledujeme legislativní proces a na základě vydaných vyhlášek a benchmarků připravujeme odpovídající proces následného vzdělávání účastníků.

 

Přípravné semináře

V případě zájmu máme zkušenost s pořádáním přípravných seminářů na odborné zkoušky. Realizovali jsme 39 přípravných seminářů na doplňkové penzijní spoření a 20 přípravných seminářů na spotřebitelské úvěry po celé České republice.

Minimální počet osob pro pořádání přípravného semináře před Certifikací je 50, a to pouze na základě objednávky společnosti.

Studijní materiál ze semináře na doplňkové penzijní spoření či souhrnnou zkoušku na úvěry je možno také objednat pouze jako videozánam z jednoho takového semináře za 500 Kč s pdf prezentací na e-mailu podpora@vectorcertifikace.cz

 

Obsah přípravného semináře zaměřeného na doplňkové penzijní spoření:

Přehled právních předpisů, nutnost důchodové reformy, Výklad I. a III. pilíře důchodové reformy, Příklady z praxe: přerušení a odklad plateb, předčasný důchod, předdůchod, výplata fungování DPS, státní příspěvky a daňové úlevy, Přehled penzijních společností a jejich výsledky, Procvičení případové studie, postup řešení a vyhodnocení, Investiční nástroje, jejich druhy a vlastnosti, Principy finančního trhu, včetně teorie financí, Investice, investiční strategie a související rizika, emitent, cenný papír a na závěr 25 nejčastějších chyb.

 

Obsah přípravného semináře zaměřeného na souhrnnou zkoušku na úvěry:

Legislativní rámec, Dohled nad trhem spotřebitelských úvěrů, Právní aspekty – vymáhání, exekuce, soudní výkon rozhodnutí, Doplňkové služby – pojištění, Finanční matematika, Příklady výpočtů v testu, Jak pracovat s případovou studií a ukázková případová studie, Na co si dát pozor – zkušenosti našeho lektorského týmu

 

Odborné publikace

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA č. 257/2016 Sb.SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA č. 257/2016 Sb.

Odborná publikace Spotřebitelské úvěry 2017 je určena všem finančním poradcům, zprostředkovatelům a poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, kteří plánují vykonat odbornou zkoušku u jakékoliv akreditované osoby. Obsahuje 75 vzorových otázek, které připravila ČNB, návod na řešení případových studií – „nákup automobilu“ a další teoretické i praktické informace.

Ukázka publikace: Zobrazit

Publikaci zpracoval tříčlenný lektorský tým ve složení Ing. Miroslav Červenka, JUDr. Dagmar Ircingová a Ing. Miroslav Škvára, MBA. Recenzi napsal doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí na VŠFS, a bývalý finanční arbitr.

Cena publikace činí 250 Kč včetně DPH.

Koupit publikaci

 

Kniha: Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědíchDoplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědích

Tématika penzí a důchodů je zpracována formou více než sta otázek a odpovědí. Jedná se o nejčastější otázky, které vznikají mezi klientem a finančním poradcem. Text je doplněn o tabulky, grafy a výpočty, čímž dostává čtenář ucelený pohled na tématiku důchodové reformy a zabezpečení ve stáří.

Vzhledem k závažnosti tématiky důchodů, nepříznivým demografickým vlivům a schodku na státním důchodovém účtu je publikace určena nejen široké veřejnosti, ale hlavně finančním poradcům. Především jim dává širší pohled na uvedenou problematiku, která má celospolečenský dopad.

Publikace je ve formátu A5 a obsahuje 74 stran textu. Cena publikace činí 60 Kč včetně DPH.

Koupit publikaci