Na co si dát pozor u životního pojištění

Na co si dát pozor u životního pojištění

Prezenční školení
Rozsah: 3 hodiny

Cena: 890 Kč vč. DPH

Termíny konání:

Aktuálně není vypsán žádný termín. Zájemci kontaktujte info@vectorcertifikace.cz

Obsah (sylabus) programu

Dozvíte se na co si dát pozor při výběru životního pojištění. Srovnání ceny je pro klienty zajímavé jen do chvíle, než dojde na škodní událost. Po absolvování školení vám nebudou cizí pojmy jako předběžné krytí, rozdíl mezi čekací a karenční dobou a že ne všechny pojišťovny mají snadno porovnatelné čekací doby. U stěžejních rizik jako je Smrt, Invalidita a Pracovní neschopnost se dozvíte o důležitých omezeních, nastaveních, kterými se pojistné produkty mezi sebou liší. Jako důležitou součást uvidíte i statistiky pro jednotlivá rizika. V závěru vám zasadím do souvislostí Záznam z jednání, aby vám jeho struktura dávala smysl a jeho vyplnění se tak pro vás stalo jednoduché.
 
Lektor
0
Kontrolních otázek
0
Lekcí
0
Minut
0

Lekce

 • Pojmy v životním pojištění
 • Jak vybírat
 • Pojištění smrti
 • Pojištění invalidity
 • Pracovní neschopnost
 • Jak na záznam z jednání

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Jan Čížek

jan-cizek-300

Honza Čížek působí ve finančnictví již 14 let. Začínal přímo v pojišťovně na úseku podpory při pojistných událostech v neživotním pojištění. Dále působil jako finanční poradce ve větších poradenských společnostech, které fungovaly na bázi MLM a posléze i jako junior manažer. V poslední z nich se začal z větší části zabývat vzděláváním poradců a do toho vnášel své zkušenosti z poradenské praxe.  Posledních 8 let se již naplno věnoval pouze vzdělávání finančních poradců, srovnávání produktů pojištění, investic a úvěrů a tvorby metodiky pro posouvání od zprostředkování k poradenství.

Ve VECTOR Certifikace působí jako lektor, kde propojuje praktické příklady z práce s klienty a legislativní požadavky na provozování této profese. Do svých vzdělávacích aktivit rád používá analýzy a statistiky, aby tím podpořil argumenty finančních poradců při jednání s klienty.

Jeho motto je: „Mou misí ve finančním poradenství je získat tomuto oboru důstojné postavení vedle dalších odborných podnikatelských profesí.“

Na co si dát pozor u životního pojištění

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá prezenční formou. Zástupce VECTOR Certifikace ověří před zahájením totožnost uchazečů. V průběhu konání jsou všichni uchazeči povinni absolvovat prezenčně celý odborný program akce. Po skončení akce je uchazeči zpřístupněn závěrečný test online v uživatelském účtu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Jan Čížek
Forma: prezenční
Rozsah: 3 hodiny
Publikováno: 9.8.2022
Tento kurz je součást následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce životního pojištění

Kurz je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • I. – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min)
 • VI. – POJ-ZMV – Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (135 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

Často kladené otázky

Ano. Závěrečný test se skládá online. Toto není písemná akreditovaná zkouška, která se skládá před zkušební komisí.

Tento kurz doporučujeme absolvovat každý kalendářní rok. Kurz musíte stihnout do 31.12. poté se kurz i objednávka uzavřou.

Rok, ve kterém jste kurz absolvoval/a je vždy uveden na certifikátu, v poli „číslo certifikátu“ (např. NVI-ABC-2021-1 je certifikát č.1 vydaný v roce 2021).

Mohlo by Vás zajímat

Cestovní pojištění (v době covidové)

Likvidace pojistných událostí v životním pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů v praxi

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.