Materiály na seminář ZSÚ

Kvůli nízké poptávce po semináři na ZSÚ bohužel v dohledné době žádné další semináře neplánujeme. Na posledním semináři byl pořízen videozáznam, který Vám společně s prezentací nabízíme místo školení. Video má oproti semináři na místě tu výhodu, že si ho můžete prohlédnout v klidu domova s předstihem a především si můžete informace prohlédnout opakovaně.

Videozáznam byl pořízen dne 30. května 2018 a je tedy aktuální k tomuto datu. Zkušební otázky a případové studie musí být dle zákona pravidelně aktualizovány. Doporučujeme proto, vykonat zkoušku co nejdříve.

Prezentace 1. část

Video 1. část

Video 2. část

Prezentace 2. část

Video 3. část

Video 4. část