Materiály na seminář DPS

Kvůli nízké poptávce po semináři na DPS bohužel v dohledné době žádné další semináře neplánujeme. Na posledním semináři byl pořízen videozáznam, který Vám společně s prezentací nabízíme místo školení. Video má oproti semináři na místě tu výhodu, že si ho můžete prohlédnout v klidu domova s předstihem a především si můžete informace prohlédnout opakovaně.

Videozáznam byl pořízen dne 24. dubna 2018 a je tedy aktuální k tomuto datu. Zkušební otázky a případové studie musí být dle zákona pravidelně aktualizovány. Doporučujeme proto, vykonat zkoušku co nejdříve.

Prezentace

Video 1. část

Video 2. část

Příručka Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědích

Více informací: https://www.vectorcertifikace.cz/doplnkove-penzijni-sporeni-v-otazkach-a-odpovedich/