Literatura

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA č. 257/2016 Sb.

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017

Odborná publikace Spotřebitelské úvěry 2017 je určena všem finančním poradcům, zprostředkovatelům a poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, kteří plánují vykonat odbornou zkoušku u jakékoliv akreditované osoby. Publikace je členěna podle přílohy zákona o spotřebitelském úvěru do kapitol:

  • 1. Společná část pro všechny typy úvěrů … 7
  • 2. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení … 77
  • 3. Spotřebitelský úvěr na bydlení … 92
  • 4. Vázaný spotřebitelský úvěr … 136
  • 5. Pojištění … 143
  • 6. Přílohy … 148
  • Ukázka publikace: Zobrazit

Dále obsahuje 75 vzorových otázek, které připravila ČNB, návod na řešení případových studií – „nákup automobilu“ a další teoretické i praktické informace.
Publikaci zpracoval tříčlenný lektorský tým ve složení Ing. Miroslav Červenka, JUDr. Dagmar Ircingová a Ing. Miroslav Škvára, MBA. Recenzi napsal doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí na VŠFS, a bývalý finanční arbitr.
Cena publikace činí 250 Kč včetně DPH.

 

Kniha: Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědích

Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědích

Publikace přichází na trh v době, kdy se mění pravidla pro doplňkové penzijní spoření. Od letošního roku mohou do systému dobrovolného spoření na penzi vstupovat také nezletilí účastníci.

Tématika penzí a důchodů je zpracována formou více než sta otázek a odpovědí. Jedná se o nejčastější otázky, které vznikají mezi klientem a finančním poradcem. Text je doplněn o tabulky, grafy a výpočty, čímž dostává čtenář ucelený pohled na tématiku důchodové reformy a zabezpečení ve stáří.

Vzhledem k závažnosti tématiky důchodů, nepříznivým demografickým vlivům a schodku na státním důchodovém účtu je publikace určena nejen široké veřejnosti, ale hlavně finančním poradcům. Především jim dává širší pohled na uvedenou problematiku, která má celospolečenský dopad.

Publikace je ve formátu A5 a obsahuje 74 stran textu.
Cena publikace činí 60 Kč včetně DPH.

Koupit knihu

Kniha: Konec finančních negramotů v Čechách

Konec finančních negramotů v Čechách

Kniha nevšedním a originálním způsobem popisuje obsáhlou tématiku, dnes známou pod módním názvem „finanční gramotnost“, na základě klasických, obecně známých a přijímaných přísloví, přirovnání a rčení. Vlastně je to logické a přímo se to nabízí – přirovnání a pořekadla jsou taková moudra našich předků, která vznikala po staletí a i dnes, nebo právě dnes, mají čtenářům-spotřebitelům co připomenout. Autor, jak sám píše v úvodu, dal dohromady 150 základních přísloví a sestavil je do smysluplného celku, kde na sebe logicky navazují, a za pomoci oslích můstků a někdy i mostů, je interpretoval ve vztahu k penězům, finančním produktům, reklamě, vějičkám a vůbec k dnešní konzumní době a situacím, které klienty každodenně potkávají.

Cena publikace činí 210 Kč včetně DPH.

Koupit knihu

Knihy, které šetří peníze

Kniha: Život jako riziko

Vyznejte se v životním pojištění

Knížka „Život jako riziko“ nám poradí, jak se správně pojistit a vybrat vhodný produkt. Již neplaťme zbytečně velké částky za pojištění, které má celou řadu výluk a z kterého nikdy neuvidíme ani korunu.

Cena publikace činí 315 Kč včetně DPH.

Koupit knihu

Kniha: Jak nás podvádějí

Finanční gramotnost jinak

Knížka „Jak nás podvádějí“ nám odhalí, které finanční instituce (v knížce jsou jmenovány) se na nás dopouštějí neférových triků a podvodů. Pozor! Nejde o teoretickou učebnici, ale o knihu plnou konkrétních příkladů.

Cena publikace činí 315 Kč včetně DPH.

Koupit knihu

Kniha: Nenech se dojit

Pozor na triky obchodníků

Tato knížka nám poradí, jak získat peníze navíc bez „bolestivého“ uskrovňování. Odhalme cenové a slevové triky obchodníků. Naučme se také zacházet s penězi odpovědně a v náš prospěch.

Cena publikace činí 315 Kč včetně DPH.

Koupit knihu