Literatura

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017, PRŮVODCE TEORIÍ A PRAXÍ ÚVĚROVÁNÍ DLE ZÁKONA č. 257/2016 Sb.

SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 2017

Odborná publikace Spotřebitelské úvěry 2017 je určena všem finančním poradcům, zprostředkovatelům a poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, kteří plánují vykonat odbornou zkoušku u jakékoliv akreditované osoby. Publikace je členěna podle přílohy zákona o spotřebitelském úvěru do kapitol:

  • 1. Společná část pro všechny typy úvěrů … 7
  • 2. Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení … 77
  • 3. Spotřebitelský úvěr na bydlení … 92
  • 4. Vázaný spotřebitelský úvěr … 136
  • 5. Pojištění … 143
  • 6. Přílohy … 148
  • Ukázka publikace: Zobrazit

Dále obsahuje 75 vzorových otázek, které připravila ČNB, návod na řešení případových studií – „nákup automobilu“ a další teoretické i praktické informace.
Publikaci zpracoval tříčlenný lektorský tým ve složení Ing. Miroslav Červenka, JUDr. Dagmar Ircingová a Ing. Miroslav Škvára, MBA. Recenzi napsal doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí na VŠFS, a bývalý finanční arbitr.
Cena publikace činí 300 Kč včetně DPH.

 

Kniha: Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědích

Doplňkové Penzijní Spoření v otázkách a odpovědích

Publikace přichází na trh v době, kdy se mění pravidla pro doplňkové penzijní spoření. Od roku 2016 mohou do systému dobrovolného spoření na penzi vstupovat také nezletilí účastníci.
Tématika penzí a důchodů je zpracována formou více než sta otázek a odpovědí. Jedná se o nejčastější otázky, které vznikají mezi klientem a finančním poradcem. Text je doplněn o tabulky, grafy a výpočty, čímž dostává čtenář ucelený pohled na tématiku důchodové reformy a zabezpečení ve stáří.
Vzhledem k závažnosti tématiky důchodů, nepříznivým demografickým vlivům a schodku na státním důchodovém účtu je publikace určena nejen široké veřejnosti, ale hlavně finančním poradcům. Především jim dává širší pohled na uvedenou problematiku, která má celospolečenský dopad.

Publikace je ve formátu A5 a obsahuje 74 stran textu.
Cena publikace činí 99 Kč včetně DPH.

 

Finanční gramotnost 2016 titulní strana

Finanční Gramotnost 2016

Kniha nabízí přehled o finanční gramotnosti, která je nezbytná pro orientaci v dnešním složitém finančním světě, jež nás každodenně obklopuje. Základem publikace jsou 3 pilíře finanční gramotnosti a to peněžní gramotnost, cenová gramotnost a rozpočtová gramotnost. Čtenář získává srozumitelnou formou informace ze světa bankovnictví, pojišťovnictví a investic. Dozví se také základy rodinného rozpočtu a nalezne popis všech obvyklých finančních produktů, které mu jsou poskytovateli všeho druhu a reklamními sděleními nabízeny. Důraz je kladen na praktičnost, proto je kniha doplněna mnoha příklady ze života, tabulkami a grafy.
Vydal: Ing. Miroslav Škvára, MBA
Počet stran: 284
ISBN: 978-80-9048-233-3
Recenzent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.
Cena publikace činí 350 Kč vč. DPH.

 

Kniha: Konec finančních negramotů v Čechách

Konec finančních negramotů v Čechách

Kniha nevšedním a originálním způsobem popisuje obsáhlou tématiku, dnes známou pod módním názvem „finanční gramotnost“, na základě klasických, obecně známých a přijímaných přísloví, přirovnání a rčení. Vlastně je to logické a přímo se to nabízí – přirovnání a pořekadla jsou taková moudra našich předků, která vznikala po staletí a i dnes, nebo právě dnes, mají čtenářům-spotřebitelům co připomenout. Autor, jak sám píše v úvodu, dal dohromady 150 základních přísloví a sestavil je do smysluplného celku, kde na sebe logicky navazují, a za pomoci oslích můstků a někdy i mostů, je interpretoval ve vztahu k penězům, finančním produktům, reklamě, vějičkám a vůbec k dnešní konzumní době a situacím, které klienty každodenně potkávají.
Cena publikace činí 210 Kč včetně DPH.
Pro zakoupení knihy nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@vectorcertifikace.cz