Investiční nadstavba k penzijnímu spoření

 

Online kurz pro zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření, kteří si chtějí prohloubit své znalosti, zkušenosti a schopnosti vysvětlit investiční služby.

Cena: 628 Kč bez DPH

Dne 28.11.2019 vydala ČNB odpověď na dotaz k povinnosti složit odbornou zkoušku podle ZPKT pro distribuci doplňkového penzijního spoření:

Z odpovědi vyplývá že „… je možná existence takového vázaného zástupce podle ZPKT, který investiční služby neposkytuje, ale jen je propaguje a … pro výkon propagace není nutné skládat odborné zkoušky podle ZPKT.“

„Nicméně i v případech, kdy oprávnění vázaného zástupce nezahrnuje poskytování investičních služeb, musí zastoupený zajistit, aby jeho vázaní zástupci měli nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti pro činnosti, které vykonávají.“

 

Už 2.1.2020 končí přechodné období na certifikaci na investice, ta je ale značně obtížná. Proto jsme pro zájemce připravili „investiční nadstavbu„: Online kurz pro poradce, kteří si chtějí prohloubit své znalosti, zkušenosti a schopnosti vysvětlit investiční služby. Některé společnosti u nás poptávají online kurz, který uvede poradce více do problematiky, aby v případě propagace byli schopni vysvětlit investiční služby.

 

Kurz je zakončen testem a po úspěšném absolvování od nás získáte elektronický certifikát. Absolvování kurzu nenahrazuje vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby.


 

 


 

Studijní část

 • Základy finanční matematiky + odborné minimum o finančním trhu
 • Výklad pojmu akcie a dluhopis, fungování trhů
 • Výklad pojmů souvisejících s investováním, primární a sekundární trh.
 • Vztah výnosu, rizika a likvidity, P/E
 • Otevřené podílové fondy a jejich fungování, druhy fondů
 • Daňové aspekty cenných papírů
 • Co znamenají „Life – Cycle“ strategie a kde se využívají
 • Základní informace o penzijním systému v ČR
 • Legislativní rámec
 • Doporučené informační zdroje
 • Doplňující informace k tématu DPS a investic

 

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 30 uzavřených otázek.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 23 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 45 minut.
 • Nový test lze spustit pouze 1× za den.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu obdrží účastník elektronický Certifikát o úspěšném absolvování kurzu.

  

Důležité odkazy

FAQ – často kladené otázky

Je nutné skládat závěrečný test před komisí nebo je pouze online?

Závěrečný test se skládá online. Nejedná se o písemnou akreditovanou zkoušku.

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor. Absolvování kurzu nenahrazuje vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby.