Finanční matematika

 

Jednodenní seminář pro řešení osobních financí.

 

První modul uceleného programu řešení osobních financí zaměřený na osvojení základních finančních principů. Seminář obsahuje nezbytné penzum výkladových částí, převážná část obsahuje praktické příklady a procvičování bez nutnosti opustit komfortní zónu účastníka kurzu.

 

Cíle semináře

 • Získání jedinečného know-how řešení osobních financí bez potřebné znalosti matematických vzorců a bez excelovských tabulek a sofistikovaných aplikací.
 • Rozšíření možností finančního poradenství.
 • Osvojení postupů vedoucí k rychlému návrhu finančního řešení (poradenství tzv. „do výtahu“).
 • Aplikování probíraných témat do praktického využití.

 

Termíny

Připravujeme nové termíny, v případě zájmu nás kontaktujte.

 

Pro koho je seminář určen

 • Pro finanční poradce, kteří chtějí pro sebe a svoje klienty připravit individuální řešení finančních potřeb.
 • Pro finanční poradce, kteří nemají k dispozici nástroje pro tvorbu finančních plánů nebo je mají, ale nevyhovují jim.
 • Pro všechny, kteří se zajímají o osobní finance.
 • Pro zájemce o některý z profesních titulů €FA, €FP, PFP, MFP.

 

Obsah

 • Časová hodnota peněz:
  • současná hodnota
  • budoucí hodnota
  • pravidelná platba
  • úroková sazba/výnos
  • doba
 • Využití časové hodnoty peněz pro:
  • budování majetku
  • splácení závazků
  • financování cílů
  • čerpání renty
  • zajištění
 • Návrh investičního portfolia – riziko vs. výnos
 • Porovnání výkonnosti portfolia před a po realizaci doporučení
 • Ochrana bohatství – wealth protection
 • Strategická a taktická alokace aktiv
 • Rozhodovací procesy – koupit/nekoupit, investovat/neinvestovat, splatit/nesplatit?

 

Harmonogram

 • 9.00 – 10.30
 • 10.45 – 12.15
 • přestávka na oběd
 • 13.15 – 14.45
 • 15.00 – 16.30

 

Cena

2 499 Kč bez DPH

Cena zahrnuje

 • seminář
 • studijní materiály
 • káva a drobné občerstvení
 • oběd

Storno podmínky

 • Z termínu konání semináře se může Zákazník bezplatně odhlásit nejpozději 6 pracovních dnů před termínem konání semináře (den konání semináře se do lhůty nepočítá), na který je přihlášen.
 • V případě odhlášení ve lhůtě kratší než 6 pracovních dnů před termínem konání semináře, bude účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny, pokud Zákazník neprokáže změnu ze zdravotních důvodů doloženou potvrzením o dočasné pracovní neschopnosti od lékaře nejpozději v den konání semináře.
 • Plné znění – Produktové podmínky pro semináře

 

Lektor

Petr Šulc

….