Cestovní pojištění

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Program následného vzdělávání na pojištění
Rozsah: 1 hodina 30 minut
Cena: 99 Kč vč. DPH

Obsah (sylabus) programu

Program se zabývá tématikou cestovního pojištění. Je zde popsáno fungování tohoto druhu retailového pojištění. Jsou vysvětleny pojmy jako léčebné výlohy, asistenční služby, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, storna, pojištění zavazadel a limity pojistného plnění.

Důraz je kladen na pochopení toho, jaké cestovní pojištění by si měl klient vybrat s ohledem na užitnou hodnotu. Je vysvětleno, co znamenají výluky, jakou roli hraje při cestování nadmořská výška a jak se posuzuje pracovní úraz. Je důležité vědět, na co si dát pozor a jak probíhá řešení pojistné události.

V poslední části programu jsou uvedena doporučení, týkající zajištění „klidné dovolené“ a je zmíněn i aktuální problém související s pandemií COVID–19.

LEKTOR
0
LEKCÍ
0
KONTROLNÍCH OTÁZEK
0
MINUT
0

Lekce

 • Úvod
 • Pojem cestovní pojištění
 • Pojem cestovní pojištění pokračování
 • Výluky – příklady z praxe
 • Ukázky dotazů klientů a odpovědí pojišťoven
 • Jak pojištění sjednat, jak probíhá řešení pojistné události, dlouhodobé cestovní pojištění
 • 5 pravidel, které vám zajistí klidnou dovolenou, COVID–19.
 • Závěr

Závěrečný test

 • Závěrečný test je elektronický a obsahuje 8 otázek s jednou správnou odpovědí.
 • Pro úspěšné složení kurzu je třeba správně zodpovědět alespoň 6 otázek (75 %).
 • Časový limit závěrečného testu je 10 minut.
 • Závěrečný test lze opakovat ihned a neomezeně.
 • Po úspěšném složení závěrečného testu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání.
 • Čas strávený závěrečným testem se započítává do celkové časové dotace programu.

Průběh

Tento program následného vzdělávání probíhá online v uživatelském účtu na webovém portálu společnosti VECTOR Certifikace. V uživatelském účtu se každému uchazeči počítá čas strávený studiem, který je nutný pro úspěšné dokončení tohoto programu následného vzdělávání.

Po absolvování minimálního času studia, který je stanoven, je uchazeči zpřístupněn závěrečný test. Tento závěrečný test je složený z otázek uvedených v kurzu. Po úspěšném absolvování závěrečného testu na konci kurzu je uchazeči vystaveno osvědčení o úspěšném absolvování programu následného vzdělávání dle článku XVI. zkouškového řádu.

Osoby způsobilé k vedení programu: Ing. Miroslav Škvára, MBA
Forma: distanční (elektronická)
Rozsah: 1 hodina 30 minut

Skupiny odbornosti

Označení skupiny odbornosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění:

 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5 zákona,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5 zákona,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Program je pro vás vhodný pokud máte absolvovanou jednu z těchto zkoušek:

 • IX. – POJ-ABC – Souhrnná zkouška na pojištění (180 min)
 • III. – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min)
 • IV. – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min)
 • V. – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min)
 • VII. – POJ-ZNO – Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (180 min)
 • VIII. – POJ-ZNP – Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (180 min)

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Program následného vzdělávání na pojištění podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění 

FAQ - Často kladené otázky​

Ano, jedná se o program, který je součástí následného vzdělávání podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění. 

Program je zaměřen na tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění a proto je určen pro tyto skupiny odbornosti na pojištění: 

 • distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 4 nebo 5,
 • distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 5,
 • distribuce pojištění velkých pojistných rizik.

Mohlo by Vás zajímat

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Principy a fungování neživotního občanského pojištění

Pojištění motorových vozidel

Pojištění motorových vozidel

Trendy v autopojištění

Trendy v autopojištění

Pozn. Informace uvedené na této stránce vyjadřují názor pracovníků VECTOR Certifikace s.r.o. Soud a případně i pracovníci České národní banky mohou zaujmout odlišný názor.