ČNB vydala oficiální zprávu, kde deklaruje dohledovou shovívavostí vůči osobám, které nestihli absolvovat certifikace na pojištění (27.11.2020)

Vzhledem k nadále trvajícím omezením a omezené možnosti konání certifikačních zkoušek v souvislosti s vývojem situace ohledně koronaviru (COVID-19), v návaznosti na tato omezení ČNB vydala oficiální stanovisko kde deklaruje dohledovou shovívavost než bude návrh novely zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění na prodloužení přechodného období odborné zkoušky na pojištění schválen v Senátu ČR a následně podepsán Prezidentem ČR. Poslanecký návrh se dostane na program Senátu ČR zřejmě 3. prosince 2020.

K přístupu České národní banky k omezeným možnostem realizovat odborné zkoušky podle ZDPZ v důsledku krizových opatření

Nadále ale platí povinnost proškolení všech zaměstnanců a distributorů, rozhodně ale toto rozhodnutí ČNB velmi pomůže při současných vládních nařízeních všem, kdo nestihli zkoušku zatím vykonat.

Vypsali jsme termíny certifikačních zkoušek až do konce května, termín zkoušky si můžete změnit přímo ve svém uživatelském účtu.
Aktuální situace – konání certifikačních zkoušek v režimu vládních rozvolňování (24.11.2020)

V souvislosti s vývojem situace ohledně koronaviru (COVID-19) a nařízeným nouzovým stavem, který je v platnost do 12.12. 2020 a následně k novému vydání vládního harmonogramu o uvolňování nařízených opatření kdy je postupné rozvolňování řízeno dle protiepidemického systému PES bychom vás rádi informovali následovně:

Termíny zkoušek se nyní budou řídit dle uvedených stupňů protiepidemického systému rozvolňování kdy od 23.11.2020 platí stupeň 4.

Stupeň 4 a 3

Pokud bude situace na stupni 4 a 3, což znamená vnitřní hromadné akce do 6 osob nebo 10 osob. V tomto případě je možné certifikovat maximálně 5 nebo 9 osob najednou, 1 osoba je zkušební komisař. Při těchto omezeních je možné certifikovat pouze vážné zájemce o zkoušku a vzhledem k vyšším nákladům na zkoušku je i cena pro účastníka vyšší.

Stupeň 2 a 1

Stupeň 2 a 1 znamená vnitřní hromadné akce pro maximálně 50 a 100 osob. Při tomto stupni opatření budeme organizovat certifikace jako dříve, pouze s omezením počtu účastníků na jednu certifikaci. V případě velkého zájmu jsme připraveni vypsat 2 certifikace za den, abychom mohli vyhovět všem zájemcům o zkoušku. 

Naší snahou je reagovat na vzniklou situaci a vyhovět zájemcům, kteří chtějí zkoušku realizovat co nejdříve, učili se nechtějí ji odkládat na příští rok. Dále jsme vypsali již nyní nové termíny certifikačních zkoušek až do května 2021.

Termíny zkoušek jsou dostupné zde: https://www.vectorcertifikace.cz/#terminy-zkousek

Termín zkoušky si můžete změnit ve svém uživatelském účtu pomocí tlačítka změnit termín.

Děkujeme za pochopení
Poslanecká sněmovna schválila prodloužení termínu konce přechodného období na pojištění (20.11.2020)

Jednání Poslanecké sněmovny ze dne 19.11.2020 se protáhlo až do ranních hodin a proto byl návrh na posunutí konce přechodného období na pojištění přesunutý až na následující den.

20.11.2020 ráno Poslanecká sněmovna odsouhlasila jednomyslně návrh novely zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění na prodloužení přechodného období odborné zkoušky na pojištění o 6 měsíců. Zákon bude nyní zařazen na jednání Senátu ČR.

Posun termínu přechodného období tedy není zatím plně schválen, ale všechny instituce se budou nyní snažit vše zařídit tak, aby se vše stihlo v dané lhůtě.

VECTOR Certifikace nadále celou situaci sleduje a budeme vás o dalším vývoji informovat.
Nové termíny certifikačních zkoušek na rok 2021 (13.11.2020)

Vzhledem k předpokladu, že uvolňování opaření ze strany vlády ČR v souvislosti s koronavirem (COVID – 19) budou postupné a s největší pravděpodobností se budou muset termíny opět posouvat, vypsali jsme již nyní nové termíny certifikačních zkoušek až do května 2021.

Termíny zkoušek jsou dostupné zde: https://www.vectorcertifikace.cz/#terminy-zkousek

Dle návrhu novely zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění na prodloužení přechodného období odborné zkoušky na pojištění očekáváme jeho posunutí. https://www.vectorcertifikace.cz/vlada-vyslovila-souhlas-s-prodlouzenim-terminu-konce-prechodneho-obdobi-na-pojisteni/

Termín zkoušky si můžete změnit ve svém uživatelském účtu pomocí tlačítka změnit termín.

Další vývoj a prohlášení vlády ČR sledujeme a budeme vás informovat prostřednictví nové aktuality na našich webových stránkách.
Vláda vyslovila souhlas s prodloužením termínu konce přechodného období na pojištění (5.11.2020)

Dne 2.11.2020 vydala vláda ČR souhlasné stanovisko k návrhu novely zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění na prodloužení přechodného období odborné zkoušky na pojištění. Návrh novely zákona se nyní bude projednávat v poslanecké sněmovně a je navržen tak aby bylo možné tento zákon schválit již v prvním čtení.

Prodloužení termínu konce přechodného období se tedy posunulo do další fáze. Zatím ale není termín posunu plně schválen a budeme nadále celou situaci sledovat. VECTOR Certifikace vás bude o dalším vývoji informovat.
Návrh posunutí termínu konce přechodného období na pojištění bude předložen vládě ČR (22.10.2020)

Rádi bychom Vás informovali, že jsme dnes obdrželi informace o již existujícím návrhu novely zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění na prodloužení přechodného období odborné zkoušky na pojištění. Novela zákona navrhuje prodloužení přechodného období o 6 měsíců, čímž by lhůta pro složení odborných zkoušek pro pojišťovací zprostředkovatele byla prodloužena do 31.5.2021. Tuto aktualitu považujte prosím pouze za informaci o tom, že záležitost posunu přechodného období z 30.11.2020 na pozdější termín se řeší, ale zatím není rozhodnuta.

Návrh bude nyní předložen vládě ČR. Součástí návrhu je i návrh na schválení tohoto zákona již v prvním čtení.

VECTOR Certifikace vás bude o dalším vývoji informovat.