Jaký typ certifikace na pojištění si mám vybrat? (30.12.2019)

 

Pro všechny zájemce o certifikaci na pojištění neboli zkoušky podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění existuje 9 typů odbornosti a je obtížné vybrat si správný typ zkoušky. Proto vám představíme jednotlivé typy zkoušek a pomůžeme vám vybrat správný typ zkoušky pro její absolvování.

Typ zkoušky závisí na tom, jaké produkty nabízíte a do budoucna plánujete nabízet:

 1. Nabízím pouze životní pojištění
 2. Nabízím pouze neživotní pojištění
 3. Nabízím životní i neživotní pojištění

 

Nabízím pouze životní pojištění

V tomto případě je pro vás nejvhodnější typ zkoušky I – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min).

Tento typ zkoušky obsahuje pouze skupinu odbornost pro distribuci životního pojištění bez možnosti nabízet neživotní pojištění.

 

Nabízím pouze neživotní pojištění

Odbornost neživotního pojištění je rozdělena na další 4 podkategorie dle toho, jaký typ neživotního pojištění nabízíte. Každá z následujících skupin odborností obsahuje všechny odbornosti uvedené v seznamu před danou odborností, například pojištění podnikatelů tedy zahrnuje i občanské pojištění a pojištění motorových vozidel.

 1. Nabízím pojištění aut (motorových vozidel)
 2. Nabízím občanské pojištění
 3. Nabízím pojištění podnikatelů
 4. Nabízím pojištění velkých pojistných rizik

 

Nabízím pouze pojištění aut (motorových vozidel)

Pro pojištění motorových vozidel slouží typ zkoušky II – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu.

Pozor, v případě, že nabízíte pojištění motorových vozidel, je třeba zajistit, zda toto vozilo neslouží k podnikatelskému účelu. V případě, že dané motorové vozidlo slouží k podnikatelskému účelu, musíte mít odbornost zkoušky pro pojištění podnikatelů, případně pro pojištění velkých pojistných rizik.

 

Nabízím občanské pojištění

Pro občanské pojištění, lidově označovaného jako občanský majetek je nejvhodnější typ zkoušky III – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 4 nebo 5.

V případě absolvování zkoušky této odbornosti je zahrnuta i odbornost pojištění motorových vozidel.

 

Nabízím pojištění podnikatelů

Pro pojištění podnikatelů neboli pojištění týkající se podnikatelské činnosti zákazníka je typ zkoušky IV – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min).

Tato skupina odbornosti je definována v zákoně jako distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5.

V případě absolvování zkoušky této odbornosti jsou zahrnuty i odbornosti pojištění motorových vozidel a občanského pojištění.

Pozor, v případě této skupiny odbornosti je třeba ověřit, zda dané pojištění nespadá do skupiny distribuce velkých pojistných rizik.

 

Nabízím pojištění velkých pojistných rizik

Pro pojištění velkých pojistných rizik je typ zkoušky V – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min).

V případě absolvování zkoušky této odbornosti jsou zahrnuty i odbornosti pojištění motorových vozidelobčanského pojištění a pojištění podnikatelů.

Velká pojistná rizika jsou definována v paragrafu 131 zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví následovně:

(1) Velkými pojistnými riziky se rozumí

 1. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví neživotních pojištění uvedených v části B bodech 4 až 7, 11 a 12 přílohy č. 1 k tomuto zákonu,
 2. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 14 a 15 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, jestliže se tato pojistná rizika týkají profesionální činnosti pojistníka v oblasti průmyslové nebo obchodní činnosti nebo svobodného povolání,
 3. pojistná rizika spadající do pojistných odvětví uvedených v části B bodech 3, 8, 9, 10, 13 a 16 přílohy č. 1 k tomuto zákonu, pokud pojištěný překročí nejméně 2 z následujících limitů:
  1. úhrn rozvahy 6 200 000 EUR,
  2. čistý obrat 12 800 000 EUR,
  3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců za zdaňovací období 250.

(2) Jestliže pojištěný patří ke konsolidačnímu celku, pak se překročení limitů podle odstavce 1 písm. c) posuzuje na základě konsolidovaných účetních závěrek.

Zjednodušený význam tohoto paragrafu je následující.

Dle bodu a. se jedná o pojištění škod na drážních vozidlech, leteckých dopravních prostředcích, plavidlech a přepravovaných věcí. Viz body přílohy B zákona 277/2009.

Dle bodu b. se jedná o pojištění úvěru a záruky (kauce) pro činnosti dle tohoto bodu.

Dle bodu c. se jedná o pojištění motorových vozidel, majetkuodpovědnosti a dalších, pokud splňují alespoň 2 ze 3 uvedených podmínek dle tohoto bodu. Navíc, pokud je pojištěný společnost, je třeba prověřit, zda je společnost součástí většího celku a pokud ano, uvedené limity z bodu c. se budou posuzovat dle konsolidovaných účetních uzávěrek.

 

Nabízím životní i neživotní pojištění

V případě, že nabízíte svým klientům životní i neživotní pojištění, existují skupiny odbornosti v kombinaci životního a libovolné skupiny odbornosti neživotního pojištění.

Pro připomenutí, všechny skupiny odbornosti neživotního pojištění obsahují i všechny předchozí skupiny odbornosti neživotního pojištění.

Typy certifikací pro kombinaci skupin odbornosti životního a neživotního pojištění jsou tedy následující:

 

Rozšíření skupiny odbornosti

V případě, že jste již absolvovali odbornou zkoušku a kdykoliv v budoucnu budete chtít nabízet i další typy pojištění nad rámec vaší aktuální skupiny odbornosti, je možné si rozšířit skupinu odbornosti jedním z následujících způsobů.

Pro přidání skupiny odbornosti životního pojištění, k již absolvované zkoušce neživotního pojištění se zachováním stejné skupiny odbornosti neživotního pojištění vám stačí absolvovat odbornou zkoušku I – POJ-ZIV – Životní pojištění (120 min).

Pro přidání skupiny odbornosti neživotního pojištění, k již absolvované zkoušce životního pojištění vám stačí absolvovat jednu z odborných zkoušek na neživotní pojištění, tedy II – POJ-MVO – Pojištění motorových vozidel (90 min), III – POJ-NOP – Neživotní občanské pojištění (120 min), IV – POJ-NPP – Neživotní pojištění podnikatelů (135 min) nebo V – POJ-VPR – Pojištění velkých pojistných rizik (150 min). Výsledná skupina odbornosti bude stejná jako odpovídající typ kombinované zkoušky.

Pro zvýšení supiny odbornosti neživotního pojištění, k již absolvované zkoušce je třeba vykonat vyšší (obsáhlejší skupinu odbornosti) neživotního pojištění. Nově absolvovaná skupina odbornosti tedy nahradí původně vykonanou skupinu odbornosti odborné zkoušky.

V případě, že si budete rozšiřovat stupeň odbornosti a u odborné zkoušky neuspějete, původně získaná odbornost vám zůstane. Nemůže se tedy stát, že byste o původně získanou zkoušku přišli.

 

Dle tohoto postupu byste měli být schopni vybrat si nejlepší typ certifikace na pojištění podle toho, který typ pojištění nabízíte svým klientům.

Zároveň jsme zdůraznili úskalí, na která je třeba myslet při výběru skupiny odbornosti, tedy zda motorové vozidlo neslouží k podnikatelské činnosti, případně zda dané pojištění nespadá do odbornosti velkých pojistných rizik.

Na našich stránkách můžete nalézt podrobný přehled všech typů certifikací na pojištění včetně dalších detailů.

Doufám, že vám tento souhrn pomohl a přeji vám mnoho štěstí při skládání odborných zkoušek.
Novinky v certifikacích (1.11.2019)

V naší společnosti VECTOR Certifikace se neustále snažíme zlepšovat naše služby a nabízet našim zákazníkům maximální kvalitu. Proto jsme pro Vás připravili některé novinky týkající se certifikací.

Vzhledem k opakovanému požadavku od našich zákazníků o možnost skládání zkoušky elektronickou formou jsme se rozhodli upravit naše zkouškové řády a do budoucna nabídnout tuto možnost našim zákazníkům.

Chceme Vás také ubezpečit, že skládání certifikací papírovou formou hodláme zachovat a elektronickou formu budeme nabízet pouze pro zájemce.

V souvislosti s touto změnou jsme upravili naše zkouškové řády tak, že jsme sjednotili zkouškové řády na všechny typy odborných zkoušek pro přehlednost do jednoho dokumentu. Účinnost nového zkouškového řádu je stanovena na 1.12.2019. Aktualizovaný zkouškový řád naleznete zde.

Přijetí nového zkouškového řádu nevyžaduje žádnou aktivitu z vaší strany. Pokud podmínky nového zkouškového řádu nechcete přijmout, můžete kdykoli zažádat o zrušení účtu přímo v nastavení aplikace.

Děkujeme za vaši přízeň.
Aktualizace zkouškových otázek na investice (23.10.2019)

Dne 23.10.2019 proběhla aktualizace zkušebních otázek a případových studií na investice od ČNB.

Aktualizace se týká následujících otázek (ID): 19365, 19373, 19383, 19389, 19416, 19492, 19493, 19495, 19504, 19511, 19566, 19567, 19656, 19666 (vymazána), 19687 (vymazána), 19688, 19831, 19995, 20038, 20188, 20202, 20204 a 22419.

Aktualizace se týká následujících případových studií (ID): 20411, 20535, 20615, 20627, 20645 (vymazána), 20711, 20777, 20795, 20825 a 21438.

U všech zkouškových termínů po 20.11.2019 budou použity nové otázky v Online přípravném kurzu na Certifikaci. Tato informace je též k dispozici v uživatelském účtu po přihlášení.

 

Vše ostatní zůstává beze změn.

Zkouškové otázky na investice připravuje ČNB a Ministerstvo Financí.

VECTOR Certifikace jako akreditovaná osoba nemůže měnit znění otázek ani složení testu.

Aktualizaci souboru zkouškových otázek zajišťuje pouze ČNB. Ihned, jak dostaneme od ČNB zprávu o další plánované aktualizaci otázek na investice přidáme upozornění do Online přípravného kurzu na Certifikaci.

 

Přejeme hodně štěstí při studiu i na certifikacích.
Důležité informace ohledně kurzu k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (17.10.2019)

 

Po dobu přechodného období nabízí naše společnost kurz k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění pro zajištění odborné péče a kvalifikovanosti poradců do doby než úspěšně složí akreditovanou zkoušku dle nového zákona č. 170/2018 Sb., (tj. nejpozději 30.11.2020).

Chtěli bychom tímto znova upozornit všechny naše zákazníky, že absolvování kurzu k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění nenahrazuje vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby. Absolvováním tohoto kurzu tedy není možné brát jako splnění odborné způsobilosti dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

Osvědčení o absolvování tohoto kurzu je vhodné jako podklad pro čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění. Je však nutno myslet na to, že samotné Osvědčení o absolvovaní kurzu k přechodnému období dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění nestačí. Při registraci poradce na Českou národní banku je třeba doložit také čestné prohlášení osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění a jako podklad lze využít Osvědčení o absolvování tohoto kurzu.

Je třeba také dodat, že je sice možné na počátku, tzn. při registraci, nahradit prokázání odborné zkoušky čestným prohlášením, nicméně při samotné činnosti pojišťovacího zprostředkovatele se uplatní již průběžný požadavek udržování odpovídající materiální odborné způsobilosti pro výkon činnosti s odbornou péčí. Jak uvádí důvodová zpráva k § 55 až 57 ZDPZ: „Náležitá, trvale udržovaná, odbornost osob distribuujících pojištění je důležitým předpokladem pro řádné poskytování služeb zákazníkům…“. Je tedy potřeba mít odpovídající odborné znalosti. Více je možné nalézt v dokumentu Odborná způsobilost podle ZDPZ v přechodném období od ČNB.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně našeho kurzu nás neváhejte kontaktovat.
Průzkum – investování do podílových fondů (20.8.2019)

Na serveru poradci-sobě.cz aktuálně probíhá průzkum finančního trhu týkající se investování do podílových fondů.

Po ukončení ankety se autoři server podělí o výsledky průzkumu. Vyplnění dotazníku zabere asi 5 minut času a týká se toho, které platformy poradci využívají a proč.

Pokud se chcete do průzkumu zapojit, můžete vyplnit následující anketu: Průzkum investování do podílových fondů
Nové RED 50 – přidáváme otázky, které jste nejčastěji zodpověděli chybně (26.7.2019)

 

Vylepšili a zefektivnili jsme náš pomocný materiál na přípravu na zkoušku s názvem RED 50, kde nyní naleznete otázky, které jste nejčastěji zodpověděli chybně při studiu v online přípravném kurzu na certifikaci na úvěry, investice a jakmile ČNB zveřejní otázky, tak i na pojištění.

 

 

Otázky, které jste nejčastěji zodpověděli chybně

Rozšířili jsme RED 50 o následující funkce:

 • Seznam všech otázek, které jste zodpověděli chybně v online přípravném kurzu na certifikaci.
 • Seznam otázek je seřazený dle počtu chybných odpovědí a rozdělený do 3 kategorií – 1 správně / více správně / případové studie.
 • Seznam otázek je vždy aktuální.

 

Nejnáročnější otázky

Dosavadní funkce, dostupné v RED 50 zůstávají, jedná se o:

 • Soubor 50 nejtěžších otázek z každé skupiny.
 • Nejtěžší otázky vychází z odpovědí na miliony zodpovězených otázek v online přípravném kurzu na certifikaci – úvěry a investice.
 • Členění otázek a odpovědí je totožné, jako u certifikační zkoušky do 3 samostatných kategorií – 1 správně / více správně / případové studie. Celkem tímto tedy získáte celkem 150 nejtěžších otázek.

 

Výhody

 • RED 50 je efektivní a rychlý způsob, jak se připravit na certifikaci.
 • Každou hodinu, kterou uspoříte při přípravě, můžete věnovat klientům a obchodům.
 • Vše máte přehledně na jednom místě.

 

Cena

99 Kč včetně DPH

RED 50 si můžete objednat přímo v online přípravném kurzu na certifikaci.

 

Doufáme, že Vám RED 50 pomůže při přípravě na obtížné certifikační zkoušky a ušetří Vám drahocenný čas.

 
Nezávislý audit osvědčil, že VECTOR Certifikace splňuje podmínky nařízení GDPR (26.9.2018)

Jelikož ve VECTORU velmi dbáme o bezpečí našich uživatelů jak v e-learningu, tak i účastníků zkoušek, nechali jsme si vypracovat nezávislý GDPR audit od společnosti BT-Soft (Evidenční číslo bezpečnostního auditu: AD005). Na základě tohoto auditu jsme implementovali všechna doporučení na opatření do našeho systému, pracovních postupů, metodik a vnitřních předpisů a získali jsme tak 8. 8. 2018 osvědčení o splnění podmínek nařízení GDPR (souladu s GDPR), který může sloužit společně s celou auditní zprávou k prokázání GDPR compliance před dozorovým orgánem.

GDPR vzah VECTOR Certifikace a účastníci zkoušekVe většině nastavených smluvních vztahů aktuálně probíhá registrace účastníků prostřednictvím promo kódů přímo v našem systému. V tomto případě VECTOR Certifikace vystupuje ve vztahu k subjektům osobních údajů jako správce osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Obchodních podmínkách s odkazem na Informační memorandum.

V případě, že by společnost VECTOR Certifikace vystupovala v roli zpracovatele osobních údajů, řídí se zpracování a ochrana osobních údajů v souladu s konkrétní uzavřenou zpracovatelskou smlouvou.
Registrace a přihlašování účastníků přímo v administraci pro společnosti (24.9.2018)

Připravili jsme 3 novinky, které usnadní práci a zjednoduší agendu spojenou s administrací přihlášených účastníků pro firemní zákazníky:

 1. Registrace nového účastníka – nyní lze přihlašovat zcela nové účastníky přímo z administrace pro společnosti. (Tato funkce je dostupná pouze pro firmy, které hradí zkoušky za účastníky fakturou.)
 2. Přihlášení účastníka na novou zkoušku – Účastníky, kteří již jsou registrováni v našem systému lze nově přihlásit na nový (další) typ zkoušky. (Opravné zkoušky není třeba odlišovat, vše za vás zkontrolujeme a upravíme na naší straně. Tuto možnost není možné zvolit pouze pokud má účastník aktivní e-learning nebo je již na daný typ zkoušky přihlášen.)
 3. Změna termínu – Můžete změnit termín (nejpozději 5 pracovních dní před termínem zkoušky dle zkouškového řádu) pod záložkou „Účastníci plánovaných termínů“ lze přihlášenému poradci zvolit nový termín tlačítkem Změnit termín. Možnost změnit termín mají zároveň i všichni účastnící zkoušek přímo ve svém e-learningu.

 

Administrace pro společnosti

Náhled přehledu v administraci

Bonus: Po dnešním zkouškovém termínu se v záložce „Účastníci proběhlých termínů“ zobrazí také účastníci se stavem NEPŘÍTOMEN (ti, kteří na certifikace nedorazili, nebo se omluvili po lhůtě bez lékařského potvrzení) a OMLUVEN (ti, kteří se omluvili s lékařským potvrzením).

Přejeme příjemné užívání. Děkujeme za případnou zpětnou vazbu.

Upozornění: Tyto funkce jsou dostupné pouze pro firemní zákazníky, kteří mají s VECTOR Certifikace uzavřenou platnou smlouvu.
První účastníci certifikace na investice (1.7.2018)

V úterý 17.7.2018 proběhne v Olomouci první termín certifikace, které se budou účastnit zájemci o nové zkoušky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) a vyhlášky č. 319/2017 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu (MiFID II).

Účastníci se již pilně připravují na certifikace na investice. V našem e-learningu je nyní více než 500 účastníků, kteří si procházejí otázky na zkoušky o podnikání na kapitálovém trhu. Po dostatečně vysokém vzorku zodpovězených otázek v našem e-learningu doplníme k otázkám obtížnost – takzvaný semafor obtížnosti otázek, kde budou všechny otázky označeny jednou z katergorií – jednoduchá, střední a obtížná.

Naši zákazníci jsou již na semafor obtížnosti otázek zvyklí z e-learningu na spotřebitelské úvěry. V e-learningu na investice bude vše fungovat stejně. Výhoda otázek o podnikání na kapitálovém trhu je, že je u každé otázky uvedeno odůvodnění včetně zdroje, takže je hned jasné, proč je odpověď označena jako správná.

Na všech aktuálně vypsaných termínech je možné vykonat oba typy zkoušek na investice, tedy:

Pro přihlášení si vyberte libovolný termín na našich stránkách: https://www.vectorcertifikace.cz/#terminy-zkousek

Přejeme mnoho štěstí u nových zkoušek všem účastníkům