Aktuality

Další vydařená certifikace v Brně (3.10.2017)

A můžeme konstatovat, že historie se opakuje. Jaký průběh měla již třetí certifikace na spotřebitelské úvěry, konaná dne 3.10.2017 v Brně, kterou si objednala GOLEM FINANCE s.r.o.?

Od 9 do 12 hodin se všech 31 účastníků zúčastnilo dopoledního semináře, který se konal v Klubovém sále BOBYCENTRA. Od 12.30 hod. byla zahájena registrace přítomných, které se tentokrát ujal zkušební komisař Ing. Michal Nižňanský. Ve 13 hodin proběhlo zahájení zkoušky předsedkyní zkušební komise a 41 minut před vypršením 180 minutové lhůty bylo odevzdáno.

A jaký byl výsledek skupiny? 97 % účastníků ihned obdrželo osvědčení o vykonání souhrnné zkoušky. Opět jsem zaznamenali skvělý výsledek 4 x 98 % a 13 účastníků mělo 100 % v praktické části, která zahrnuje 15 otázek.

GOLEM FINANCE s.r.o. se již potřetí ukázal jako tým odborníků, který to s úvěrováním myslí vážně a zvládne i náročnou zkoušku se skvělým výsledkem.

Lektorský tým Vectoru jim upřímně blahopřeje.

Investice, jak na ně a proč je důležité je mít? [Infografika USF] (26.9.2017)

usfUnie společností finančního zprostředkování a poradenství vytvořila druhou infografiku ze seriálu o práci finančních poradců, která popisuje základní pravidla investování do cenných papírů i dalších aktiv. Na co dát pozor, aby investiční produkt byl naším spolehlivým a výnosným sluhou?
Zobrazit: Infografika – INVESTICE

Zdroj: www.usfcr.cz

ČNB: Upozornění týkající se obnovy oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření (25.9.2017)

Česká národní banka aktualizovala v uplynulých dnech metodiku týkající se obnovy oprávnění k nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření.
Obnova se v roce 2017 týká subjektů, kterým oprávnění vzniklo v roce 2015 nebo dříve. Oznámení o obnově se činí a správní poplatek se platí nejdříve ve lhůtě 3 měsíce před ukončením platnosti oprávnění k činnosti a nejpozději ve lhůtě 30 dnů před ukončením jeho platnosti, tj. v období od 1. října 2017 do 2. prosince 2017. V tomto období musí být současně učiněno oznámení a zaplacen správní poplatek. Rozhodující okamžik je datum připsání na účet ČNB. Lhůtu k zaplacení správního poplatku nelze prodloužit a její zmeškání nelze prominout.

Aktuální znění, jež je třeba respektovat při prodloužení oprávnění všech vázaných zástupců a zprostředkovatelů doplňkového penzijního spoření, naleznete zde: www.cnb.cz

Certifikace konaná dne 21. září 2017 v Praze (21.9.2017)

Šestý termín ze sedmi plánovaných zářijových certifikací Vectoru se konal dne 21.9.2017 v hotelu ILF v Praze.

Jednalo se o otevřený termín, kterého se zúčastnilo celkem 11 poradců, kteří vykonali zkoušku na doplňkové penzijní spoření (DPS) a více než 30 účastníku souhrnné zkoušky.

Většina účastníků využila možnosti zúčastnit se dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. To se projevilo již odpoledne při zkoušce.

Zkouška se nepodařila pouze jednomu účastníkovi na DPS a třem účastníkům souhrnné zkoušky. Celkový výsledek byl skvělý a bylo vidět, že tento kolektiv přípravu nepodcenil! Již podruhé vyhodnotila zkušební komise odevzdaný test na 100 %, poprvé to bylo 19.9.2017 v Brně. Vector tedy nyní eviduje dva exkluzivní výsledky testu.

Poslední zářijový termín se opět koná certifikace v hotelu ILF a to již v úterý 26.9.2017. Vector nyní plánuje termíny pro rok 2018, abychom uspokojili zvýšenou poptávku po certifikacích na DPS a spotřebitelské úvěry. Většina z těch 5.800 certifikovaných poradců, se kterými jsem se setkávali od roku 2013 se nám nyní vrací a chce vykonat po pěti letech opět zkoušku na penzijní produkty.

VECTOR certifikoval v Brně GOLEM FINANCE s.r.o. (19.9.2017)

Společnost GOLEM FINANCE s.r.o. si u Vectoru objednala uzavřený termín zkoušky, který se uskutečnil 19. září 2017 v Brně.

V Kongresovém sále BOBYCENTRA se nejprve konal dopolední seminář zaměřený na spotřebitelské úvěry. První část semináře vedl Ing. Miroslav Červenka (viz foto), druhou praktickou část si připravil Ing. Miroslav Škvára, MBA. Cílem semináře je zopakovat základní principy, spotřebitelských úvěrů, probrat případové studie a upozornit na časté chyby.

Jedná se o náročnou tříhodinovou zkoušku. Proto měli makléři z Golemu k dispozici E-learning a také speciální E-book s otázkami a odpověďmi na dotazy, které Vector dostává průběžně na „chat„. A kvalitní příprava se projevila již při následné zkoušce, která začala ve 13 hodin.

Tříčlenná zkušební komise ihned vyhodnotila písemné testy. Celková úspěšnost celé skupiny byla skvělých 92 %. První odevzdaný test byl již po třicetišesti minutách od zahájení zkoušky. Jedna účastnice excelovala se stoprocentním výsledkem. Poslední test byl odevzdán ještě 54 minut před řádným ukončním zkoušky (180 minut): proto se komise mohla ihned pustit do práce. Radost ze svého týmu byla vidět i na jednateli společnosti Liboru Ostatkovi. I on se zúčastnit zkoušky s výborným výsledkem.

Všichni zúčastnění si byli vědomi toho, že absolvovali náročnou zkoušku a že patří mezi ty, kteří zkoušku neodkládají na další měsíce. A ještě jeden úctihodný výkon na konec. Oddělení IT Vectoru vyhodnotilo, že v E-learningu bylo vykonáno jedním účastníkem 515 úspěšně dokončených testů (jedná se o kombinaci dílčích a celkových testů). Zkušební testy dostává akreditovaná osoba a povinna je používat včetně generátoru náhodného výběru.

A již 26. září 2017 se zástupci Vectoru setkají opět s makléři GOLEM FINANCE s.r.o. v Praze v hotelu ILF.
Všem úspěšným makléřům z týmu GOLEM FINANCE s.r.o. gratulujeme.

BOBYCENTRUM v Brně bylo místem další certifikace Vectoru (12.9.2017)

V úterý 12. září 2017 se v Brně, v Kongresové hale, konal další otevřený termín. Jednalo se o multi termín, kde účastníci vykonali certifikační zkoušku jak na doplňkové penzijní spoření (DPS), tak i na souhrnnou zkoušku na spotřebitelské úvěry (ZSÚ).

Zkoušce předcházel, jako i na každém předcházejícím open termínu, seminář. Ten začal v 9 a skončil před 12. hodinou. Slouží především ke zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. Lektor Miroslav Škvára upozornil účastníky semináře na to, jak pracovat s případovými studiemi a zopakoval základní principy fungování DPS.

A ve 13.00 hodin již zahájila předsedkyně zkušební komise Ing. Libuše Cvaková certifikaci. Nejprve seznámila účastníky se zkušebním řádem a vysvětlila, jak se v písemném testu opravuje případná chyba.

Tříčlenná zkušební komise ihned na místě vyhodnocovala písemné testy. Celková úspěšnost této certifikace byla nadprůměrná. Opět můžeme prohlásit, že se jednalo o „certifikaci s úsměvem“. Vyhlášení výsledků bylo důstojné a slavnostní. Kdo termín zkoušky na spotřebitelské úvěry odkládá, musí sledovat, k jakému datu ČNB aktualizuje otázky, přičemž již proběhly dvě aktualizace, k 1.8. a 1.9.2017.

A již v úterý 19. září 2017 se zástupci Vectoru setkají s poradci v Brně na dalším termínu certifikace. Opět bude místem zkoušky BOBYCENTRUM, které tradičně Vector využívá a plánuje zde i další termíny certifikací v letošním i příštím roce. Nezveme účastníky do „školních lavic“, ale nabízíme jim na open termínech kongresové zázemí, které je příjemné pro vykonání náročné zkoušky.

Certifikace na jihu Čech (7.9.2017)

Ve čtvrtek 7. září 2017 se lektorský tým Vectoru rozjel tentokrát na jih, do Českých Budějovic. Jednalo se o otevřený termín, kterého se zúčastnilo celkem 33 poradců. Zde, ve Školícím centru na Lannově třídě, se konal nejprve dopolední seminář zaměřený na spotřebitelské úvěry.

Seminář, který začal v 9 a skončil před 12. hodinou, slouží především ke zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. Bylo zodpovězeno mnoho dotazů, které se týkaly především případových studií. Lektor Miroslav Škvára upozornil i na některé výpočty, které se objevily jako dotazy od poradců na našem chatu. A ve 13.00 hodin již zahájila předsedkyně zkušební komise Ing. Jaroslava Holasová, MBA zkoušku odborné způsobilosti.

Tříčlenná zkušební komise ihned vyhodnotila písemné testy. Celková úspěšnost této skupiny byla 88%. První odevzdaný test byl již po padesáti minutách. Vyhlášení výsledků bylo důstojné a slavnostní. Všichni zúčastnění si byli vědomi toho, že absolvovali náročnou zkoušku a že patří mezi ty, kteří zkoušku neodkládají na další měsíce. Kdo termín zkoušky odkládá, musí sledovat, k jakému datu ČNB aktualizuje otázky, přičemž již proběhly dvě aktualizace, k 1.8. a 1.9.2017.

A již v úterý 12. září se zástupci Vectoru setkají s poradci v Brně na dalším termínu certifikace. Tentokrát je místem zkoušky BOBYCENTRUM, které tradičně používá Vector a plánuje zde i další termíny certifikací v letošním i příštím roce.

Všem gratulujeme.

Aktualizace zkouškových otázek o spotřebitelském úvěru proběhne dne 1.9.2017 (28.8.2017)

Vážení stávající i budoucí klienti VECTOR Certifikace s.r.o. V pátek, 25.8.2017 nás ČNB informovala, že dne 1. 9. 2017 proběhne další aktualizace souboru zkouškových otázek k odborným zkouškám dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který bude uveřejněn na webu ČNB a rovněž zaslán do datové schránky akreditované osoby.

V této souvislosti sděluje VECTOR všem poradcům, kteří nyní využívají našeho E-learningu, že k dnešnímu dni (28.8.2017) jsou v E-learningu všechny otázky aktuální a budeme je používat až do 26. září 2017. kdy máme termín certifikace. K 27. září 2017 budeme v E-learningu již používat aktualizované znění otázek, doručených nám k 1.9.2017 ČNB. Následující zkušební termín dne 11. října 2017 již bude realizován s aktualizovanou verzí zveřejněnou k 1.9.2017.

Každý účastník E-learningu bude mít tuto informaci k dispozici, ihned po přihlášení. O případných dalších změnách vás samozřejmě budeme včas informovat.
První aktualizace proběhla ke dni 1.8.2017, viz naše předchozí aktualita ze dne 15.7.2017.

Děkujeme vám za pochopení.

Vydařená certifikace v Praze (22.8.2017)

I v době letních prázdnin se aktivity Vectoru nezastavily. V úterý 22. srpna 2017 se konala v Hotelu ILF v Praze 4 certifikace na doplňkové penzijní spoření.

Jednalo se o otevřený termín, kterého se zúčastnilo celkem 39 poradců. Většina účastníků využila možnosti zúčastnit se dopoledního přípravného semináře, který slouží k zopakování znalostí a přispívá k následnému úspěšnému vykonání zkoušky. To se projevilo již odpoledne při zkoušce.

Celková úspěšnost této skupiny byla krásných 95%. Tříčlenná zkušební komise ihned vyhodnotila písemné testy. Již za 15 minut poté, co odevzdal test poslední účastník, zazněl učebnou potlesk, bylo důstojné a slavnostní vyhlášení výsledků. Pro poradce je to další krok ke zvyšování profesionality. A tištěný certifikát, s platností na 5 let, který obdrží úspěšný účastník ihned po zkoušce má svoji velkou váhu. Znovu jsme se o tom přesvědčili na této úspěšné certifikaci.

Vector certifikoval celkem již 5 788 osob, což nás řadí k předním certifikačním autoritám, které byly ČNB pro tuto činnost akreditovány. Již nyní máme v nabídce termíny certifikací na penzijní produkty i spotřebitelské úvěry až do ledna 2018.

 

 

Certifikace na spotřebitelské úvěry v Brně se vydařila (13.8.2017)

Ve čtvrtek 10. srpna 2017 se konala souhrnná zkouška na spotřebitelské úvěry. Místem dopoledního semináře a odpolední zkoušky bylo BOBYCENTRUM. Od 9 do 12 hodin se konal dopolední seminář, jehož cílem je zopakovat si problematiku spotřebitelských úvěrů a vysvětlit si některé otázky, které obsahují více správných odpovědi.

O dopoledne se podělili dva zkušení lektoři, kteří zodpověděli dotazy účastníků. Již z otázek a aktivity účastníků bylo zřejmé, že v srpnu 2017 jdou na zkoušku ti zkušení, kteří chtějí dlouhodobě působit v oblasti financí. Odpolední zkoušku zahájil předseda zkušební komise, který vysvětlil organizační záležitosti, které souvisí s vykonáním zkoušky.

Tentokrát jsme mnohem podrobněji sledovali, kolik času potřebují účastníci k vykonání zkoušky. Již po hodině odevzdali svoje testy dva účastníci. Jejich výsledky přesně korespondovaly s jejich přípravou. Měli velké množství úspěšně dokončených testů v E-learningu a to se projevilo na jejich skvělém výsledku 96% při zkoušce. Většina účastníků vykonala test za 2,5 hodiny, ale vzhledem k náročnosti se jeví 180 minut na vykonání testu jako dostatečné.

Vector používá při zkoušce časomíru, kterou zobrazuje, takže mají všichni účastnici  přehled o svém čase. Již po 20 minutách po odevzdání testu posledním účastníkem měla tříčlenná zkušební komise výsledky zkoušky. Zkouška je písemná a pokud se sejdou naši zkušení komisaři, dokáží testy vyhodnotit rychle a nejsou závislí na jakémkoliv technickém zařízení. Jak tedy dopadla skupina 49 účastníků? Celkový výsledek skupiny byl 85%.

A co nás potěšilo z anonymní zpětné vazby účastníků, kterou vyplňují před vyhodnocením, takže jí považujeme za objektivní? Co se vám líbilo na E-learningu – přehlednost, grafika, jednoduchost.

Celkové hodnocení certifikace bylo na úrovní 1 až 2. Převažovaly (jako ve škole) jedničky.

Již v Brně se zástupci Vectoru dohodli s vedením hotelu, že další certifikace proběhne v BOBYCENTRU v úterý 14. listopadu 2017, včetně dopoledního semináře.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení