Aktuality

Nová funkce v E-learningu, předešlé testy! (2.2.2018)

Na základě vaší upřímné zpětné vazby, které si velice vážíme, jsme pro vás připravili další funkci která vám usnadní studium na zkoušku v našem E-learningu. Funkci jsme pracovně pojmenovali Předešlé testy. Nově se vám u každé kapitoly zobrazí kompletní historie absolvovaných cvičných testů. Funkci jsme ihned implementovali na všechny typy zkoušek které aktuálně pořádáme (doplňkové penzijní spoření i spotřebitelské úvěry). Můžete nyní přehledně prohlížet kolik testů již máte za sebou, jejich kompletní složení i v čem jste případně udělali chybu.

E-learning historie testů

Do budoucna plánujeme také přidat pokročilé možnosti sdílení dokončených i rozpracovaných testů.
Pokud máte zájem o další funkci, která vám zpříjemní studium v našem E-learningu dejte nám co nejdříve vědět: Uvítáme Vaše připomínky a náměty na zlepšení.

Autor příspěvku: Jakub Škvára, jednatel společnosti (vedoucí IT)

ČNB: Prodloužení oprávnění k činnosti IZ a VZ podle ZPKT v roce 2018 (31.1.2018)

Česká národní banka (ČNB) dnes zveřejnila metodiku k prodloužení oprávnění k činnosti investičního zprostředkovatele (IZ) a vázaného zástupce (VZ) podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT) v roce 2018. Tato metodika obsahuje mimo jiné:

Povinnosti uhradit správní poplatek za prodloužení oprávnění k činnosti podléhají IZ a VZ zaregistrovaní, resp. zapsaní do seznamu do 2. ledna 2018 včetně. Správní poplatek musí být uhrazen již do 3. dubna 2018, přičemž tuto lhůtu nelze prodloužit.
Povolení k činnosti IZ a oprávnění k činnosti VZ trvá do konce kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o udělení povolení k činnosti IZ nebo ve kterém byl proveden zápis do seznamu VZ.
Investiční zprostředkovatel hradí správní poplatek samostatně.
Poplatníkem správního poplatku za vázaného zástupce je zastoupený.

Kompletní informace k prodoužení oprávnění naleznete na webu ČNB:
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/povolovaci_schvalovaci_rizeni/ocp_inv_zprostredkovatel_vz/prodlouzeni_opravneni_iz_vz.html

Autor příspěvku: David Škvára – jednatel společnosti
Zdroj: www.cnb.cz

Pilotní testování odborných zkoušek podle ZPKT na ČNB (25.1.2018)

V úterý 23.1.2018 proběhlo na ČNB pilotní ověřování zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT„). Za VECTOR Certifikace se zúčastnili dva zástupci. Akce byla velmi dobře zorganizována a vše proběhlo dle tohoto programu:

  •   9:15 – 10:00 prezence účastníků
  • 10:00 – 10:15 úvod a oficiální zahájení pilotáže, přivítání ze strany ČNB
  • 10:15 – 12:30 průběh pilotáže, postupné přejímání testů a vyplňování online dotazníků v předsálí. Doba trvání podle kategorie zkoušky
  • 12:30 – 13:30 přestávka na oběd
  • 13:30 – 14:30 vyhodnocení, diskuse, předání certifikátů o účasti, občerstvení
  • 15:00 – 16:00 Exkurze do expozice ČNB „Lidé a peníze“

 
Účastníci byli rozděleni do dvou skupin podle toho, jak dlouho působí na kapitálovém trhu (praxe). V souladu se zněním § 14a a § 14b ZPKT jsou stanoveny 2 skupiny odbornosti, na které bude vázáno prokázání odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu:

A: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 ZPKT
60 teoretických otázek – znalosti
3 případové studie á 5 otázek – dovednosti
Časový limit: 135 minut

B: Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZPKT
92 teoretických otázek – znalosti
3 případové studie á 5 otázek – dovednosti
Časový limit: 180 minut

Zkouška byla písemná a po obědě se účastnici dozvěděli celkové výsledky od pořadatelů akce. V první A skupině ze 13 osob neuspěl nikdo, ve druhé B skupině bylo ze 30 osob úspěšných 7 účastníků, což představuje pouze 23 %. V první skupině byl průměrný výsledek 52 %, ve druhé pak 66 %. Ze zveřejněných údajů bylo zřejmé, že zkouška bude těžká a bez důkladné přípravy nemá smysl zkoušku absolvovat. Opět se ukázalo, že za nejtěžší jsou považovány otázky typu MULTIPLE CHOICE, kde jsou 1 až 4 správné odpovědi.
V průběhu akce byly zodpovězeny četné dotazy z publika. Zeptal jsem se, kolik aktualizací otázek předpokládá ČNB v případě investic. Odpověď od zástupce ČNB zněla, že se předpokládá aktualizace pouze jednou ročně. (Pozn. Například v roce 2017 proběhly u spotřebitelských úvěrů 4 aktualizace otázek, přičemž vzniklo mnoho dotazů na akreditované osoby, zda již mají aktualizované otázky v E-learningu a co bude na nejbližším termínu vlastně zkoušet.)
Odpoledne byly na webu EFPA zveřejněny výsledky každého jednotlivce. Na závěr obdrželi účastníci od pořadatelů Certifikát o účasti na pilotním testování.

Certifikát o účasti na pilotním testování ZPKTTéma certifikací zkoušek odborné způsobilosti podle ZPKT je pro nás důležité, protože jsme již 3.1.2018 podali žádost o akreditaci na ČNB a usilovně se na certifikace chystáme. K dispozici bude 1 000 teoretických otázek a 80 případových studií. Předpoklad zahájení zkoušek (dle názoru pořadatelů akce) je duben/květen 2018.

Autor příspěvku: Ing. Miroslav Škvára, MBA – vedoucí obchodního oddělení

Nový E-learning na penzijní zkoušku spuštěn! (18.1.2018)

Často jsme v naší zpětné vazbě od účastníků zkoušek nacházeli připomínky k E-learningu na penzijní produkty. Proto jsme pro vás připravili novou verzi E-learningu na penzijní produkty. Otázky v novém i starém e-learningu jsou stejné.

  • Přehlednější ovládání
  • Seznam všech otázek
  • Podrobnější statistky

Starý E-learning na adrese elearning.vectorcertifikace.cz bude kompletně uzavřen 13.2.2018 – poté bude možné využívat již jen nového E-learningu, který obsahuje kurzy jak na penzijní produkty tak na spotřebitelské úvěry a do budoucna také investice.
V případě potíží s přihlášením, nás neváhejte kontaktovat na online podpoře na chatu.

Autor příspěvku: Jakub Škvára, jednatel společnosti (vedoucí IT)